Finti: verantwoord alternatief voor tropisch hardhout

De laatste jaren is duurzaamheid steeds belangrijker geworden. Vooral in de bouw en industrie wordt bewust gekeken naar alternatieven, die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Dit geldt niet alleen voor het eindproduct, maar zeker ook voor de hieraan voorafgaande productieprocessen.

Hardhout en keurmerken propex timber
Omdat Finti hout van Europese herkomst is, blijven de transportafstanden relatief kort. Des te minder kilometers het hout van bos tot importeur moet afleggen, des te minder schadelijke effecten het milieu hiervan ondervindt. Tropisch hardhout, dat uit verre streken geïmporteerd moet worden, heeft daardoor per definitie een veel grotere CO2 footprint.

Overvloed door verantwoord beheer

De Scandinavische bossen, waaruit het grenenhout afkomstig is, worden duurzaam beheerd. Dat wil zeggen dat er niet alleen rekening gehouden wordt met de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders, maar ook met de lokale bevolking en de verschillende milieuaspecten in het gebied. Het betekent bovendien ook dat er een balans gevonden wordt tussen productie en consumptie. De overvloed aan grenen dat verwerkt wordt tot Finti hout wordt in stand gehouden door nieuwe aanplant en verantwoord beheer. Uiteraard is Finti gecertificeerd met de keurmerken, die hiervoor garant staan: het FSC (Forest Stewardship Council) keurmerk en het PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) keurmerk.

Vormstabiel en onderhoudsarm

In tegenstelling tot tropisch hardhout is Finti extreem vormstabiel. Door het speciale productieproces blijft het hout tot in de kern in vorm. Dit heeft tot gevolgd dat de kwaliteit van Finti vrijwel altijd van een uitstekend niveau is en er nauwelijks hout verloren gaat. Bovendien neemt Finti erg weinig vocht op, waardoor het hout niet uitzet en niet inkrimpt. Het is dus een zeer betrouwbaar product dat voor allerlei toepassingen binnen- en buitenshuis geschikt is. Bijkomend voordeel is dat Finti hout zeer onderhoudsarm is. Het weerstaat weer en wind en hoeft slechts eens in de 12 tot 15 jaar geverfd te worden.

Besparen op energieverbruik

Finti zorgt op twee manieren voor een lager energieverbruik dan tropisch hardhout. In de eerste plaats vanwege het duurzame productieproces. Zo’n 80% van de benodigde energie wordt gewonnen uit restmaterialen als schors en zaagsel. Ten tweede heeft Finti als bijzondere eigenschap dat het een zeer hoge isolatiewaarde heeft. Deze ligt wel 60% hoger dan het geval is bij tropische houtsoorten. Die hoge isolatiewaarde zorgt voor minder energieverbruik binnenshuis. Iets waar niet alleen de consument, maar ook het milieu van profiteert.