Finti en het milieu

Er is zowel bij consumenten als bij leveranciers van hout en houtproducten steeds meer vraag naar duurzame en milieuvriendelijke soorten.

Finex Timber Solutions BV heeft jarenlang gewerkt aan een product dat niet alleen voldoet aan de huidige eisen voor milieuvriendelijkheid en duurzaamheid, maar dat ook klaar is voor de toekomst.

Hardhout en keurmerken propex timber

Met de ontwikkeling van Finti is daarmee een belangrijke stap gezet. Dit hout is het perfecte alternatief voor tropisch hardhout, aluminium en kunststof.

CO2-neutrale processen

Bij de productie en verwerking van dit Scandinavische grenenhout wordt onder andere gewerkt met CO2-neutrale processen. Zo wordt voor de thermische verduurzaming van Finti gebruik gemaakt van restmateriaal. Ongeveer 80% van de energie die daarvoor nodig is, wordt uit boomschors en zaagafval opgewekt. Dankzij deze methode wordt vrijwel de hele boom gebruikt en gaat er bijna niets verloren. Verantwoord bosbeheer zorgt er bovendien voor dat kap en nieuwe aanplant in evenwicht blijft.

Vrij van schadelijke stoffen

Bij de verduurzaming van Finti worden geen schadelijke en/ of chemische stoffen ingezet. Het hout is bovendien vrij van milieubelastende zuren, die ernstige schade zouden kunnen toebrengen aan de natuur. Hierop wordt streng toegezien. Niet alleen door de onafhankelijke, controlerende instanties, maar ook door de producent van Finti zelf. Daarnaast is deze houtsoort van een excellente kwaliteit en gaat bijzonder lang mee. Er is nagenoeg geen uitval en het lichte, maar sterke hout is flexibel te gebruiken voor zowel toepassingen binnenshuis als buitenshuis.

Energiebesparend

De zeer hoge isolatiewaarde van Finti werkt energiebesparend. Dat maakt het product bijzonder geschikt voor verwerking in deuren, kozijnen en gevelbekleding. Deze uitstekende isolerende eigenschappen dankt Finti aan een speciaal thermisch proces, waarbij door verhitting de celstructuur wordt veranderd. Deze techniek verduurzaamt het hout. Sinds de introductie van Finti in Nederland, zien we steeds meer duurzame bouw- en renovatieprojecten waar intensief gebruik wordt gemaakt van dit buitengewone materiaal. Overigens wordt ook tijdens de productie van Finti zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen en wordt gestreefd naar een CO2-neutrale fabricage.

Korte afstanden

Finti hout wordt gemaakt van Scandinavische grenenhout. Dit hout is afkomstig uit FSC en PEFC-gecertificeerde bossen. Omdat de gehele verwerking binnen Europa plaatsvindt, blijven de afstanden, die het hout af moet leggen van bos tot bouw beperkt. Ondanks het geringe aantal kilometers wordt ook met betrekking tot het transport rekening gehouden met de mogelijke consequenties voor het milieu. Daarom wordt altijd gezocht naar de beste manier om de relatief korte afstand van Finland naar Nederland te overbruggen.