Finti: goed voor de toekomst

Opwarming van de aarde zorgt voor het smelten van de poolkappen, het stijgen van de zeespiegel en alle negatieve gevolgen daarvan. Extreme weersomstandigheden, overstromingen en het uitsterven van diersoorten zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

Om die opwarming tegen te gaan, is het van levensbelang dat schadelijke CO2-uitstoot wereldwijd wordt teruggedrongen.

Hardhout en keurmerken propex timber

Bel Propex op 053 536 04 34 voor meer informatie over Finti hout en mogelijkheden voor een proefpakket.

In alle werelddelen, landen, branches, ondernemingen en huishoudens moet men daarover nadenken. Finex Timber Solutions BV heeft met de ontwikkeling van Finti een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzaam en milieuvriendelijk bouwen.

De CO2-neutrale productieprocessen en de energiebesparende eigenschappen van Finti helpen mee aan een betere toekomst.

Passief Norm 2020

De Passief Norm stelt bepaalde eisen voor wat betreft de energiezuinigheid van gebouwen. Finti heeft een isolatiewaarde, die zo hoog ligt, dat nu al aan de passiefnorm voor 2020 voldaan wordt. Het is een van de redenen dat bouwbedrijven, timmerfabrieken en andere ondernemingen die met hout werken, zoals kozijnbouwers, graag met Finti werken. Panden die met gevelbekleding, deuren en kozijnen van Finti gebouwd zijn, besparen gegarandeerd veel energie. Met het oog op de toekomst is dat een waardevolle eigenschappen voor ieder materiaal.

Alternatief voor tropische houtsoorten

Hoewel ook tropische houtsoorten een FSC-keurmerk kunnen hebben als teken van verantwoord bosbeheer, is Finti een veel milieuvriendelijker alternatief. In de eerste plaats is Finti een Europees product. Het is afkomstig uit Scandinavische bossen en hoeft dus geen lange afstanden af te leggen naar de eindgebruikers. Dit is een enorm pluspunt waar het gaat om het beperken van CO2-uitstoot. Ten tweede heeft Finti veel betere isolerende eigenschappen en zorgt daardoor direct voor energiebesparing. Ten derde is Finti hout heel stabiel in kwaliteit. Er hoeft dus nauwelijks selectie plaatst te vinden en vrijwel al het hout wordt gebruikt.

Overvloed in duurzaam beheerde bossen

Grenenhout is het belangrijkste onderdeel van Finti. Het is afkomstig uit Scandinavië en wordt geteeld in duurzaam beheerde bossen, die gecertificeerd zijn met zowel het PEFC- als het FSC-keurmerk. Dit houdt in dat productie en consumptie met elkaar in balans worden gehouden. Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe gepland. Groot voordeel van werken met grenen, is dat dit hout afkomstig is van naaldbomen, die snel groeien. Er is dus sprake van overvloed. Bovendien is dit hout zeer sterk en, mits vakkundig geproduceerd, kunnen kozijnen van Finti geen vocht opnemen en gaan dus zeer lang mee. Finti is een uitstekend alternatief voor tropisch hardhout en kan bijdragen aan het tegengaan van ontbossing.