Keurmerken van Finti

Wanneer u met een product werkt, wilt u zeker weten dat het aan bepaalde eisen voldoet. Dit geldt ook als het om een natuurproduct gaat.

U wilt erop kunnen vertrouwen dat u er veilig mee kunt werken en dat er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt in de fabricage ervan. Daarnaast moet het geschikt zijn voor het doel en van een goede kwaliteit zijn.

Het liefst ziet u deze eisen dan ook onderbouwd met een keurmerk van een onafhankelijke instantie.

Finti heeft maar liefst 5 toonaangevende keurmerken, die zijn verkregen door veelvuldig testen en controleren.

SKH-keurmerk

Dit keurmerk van de Stichting Keuringsinstituut voor Hout wordt gegeven aan producenten en producten, die voldoen aan bepaalde vooraf opgestelde prestatie eisen. Deze eisen zijn geformuleerd door producenten uit de branche en worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke derde partij, in dit geval SKH.

SHR-keurmerk

De Stichting Hout Research heeft het SHR Tested Quality keurmerk in het leven geroepen. De Stichting controleert minimaal 1 keer per jaar of de producten nog voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

KOMO-keurmerk

Het KOMO-keurmerk is toonaangevend in de bouw en infrastructuur. Het is een kwaliteitskeurmerk dat wordt afgegeven aan bedrijven, waarvan de producten en bouwprocessen door onafhankelijke deskundigen zijn getoetst en goed zijn gekeurd.

PEFC-keurmerk

PEFC is een afkorting van Programme for the Endorsement of Forest Certification. Het PEFC-keurmerk toont aan dat hout uit een gecertificeerd duurzaam beheerd bos afkomstig is. Het is een internationaal keurmerk, dat wereldwijd wordt geaccepteerd, maar wel per land kan verschillen. Het PEFC-keurmerk werkt van beneden naar boven. Dat wil zeggen dat PEFC in samenwerking met diverse belangenorganisaties een standaard opstelt, die voldoet aan geldende wetten en regels in het betreffende land.

FSC-keurmerk

Het FSC-keurmerk lijkt op het PEFC-keurmerk en geeft ook aan dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het grootste verschil is echter, dat FSC als het ware van boven naar beneden werkt. FSC stelt de standaard op en de eigenaar van het bos moet aantonen dat hij voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor certificering. Criteria waaraan voldaan moet worden, hebben onder andere te maken met sociale, ecologische en economische factoren. Zowel PEFC als FSC zetten zich in voor behoud van bossen en bevordering van verantwoord beheer.