PEFC

Programme for the Endorsment of Forest Certification

Een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

PEFC-propex Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen dit hout verwerken in PEFC gecertificeerde producten.

Doelstelling PEFC Nederland

PEFC Nederland heeft tot doel het aantal bedrijven met Chain of Custody en het gecertificeerde aantal bossen uit te breiden. Door middel van voorlichting, kennisoverdracht en promotie vergroot PEFC Nederland de bekendheid van het PEFC label bij bedrijven, boseigenaren en consumenten.

Onze bedrijfsfilosfie omvat het handelen en promoten van hardhout uit duurzaam beheerde bossen.

Propex PEFC certificaatnummer: CU-PEFC-828395-EQ
Ons logo licentienummer is: PEFC/30-31-210