Meranti

DONKERRODE MERANTI

Binnen- en buitentimmerwerk kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen, plinten, trappenhuizen, traptreden, carrosseriebouw, enzovoort. Het fineer wordt op grote schaal gebruikt voor de fabricage van triplex.

Hardhout en keurmerken propex timber
PPX is onze eigen produktie van topkwaliteit meranti, die wij selecteren uit de drie beste zagerijen van Maleisië. Deze kwaliteit is inmiddels een gewaardeerd produkt bij onze grotere relaties.Wilt u meer weten? Bel of mail ons vrijblijvend voor informatie!

Andere namen voor donkerrode meranti

ppx merantiDonkerrode meranti, dark red meranti, nemesu (alleen zware donkerrode meranti), light red meranti (Maleisië), madjau, melebekan, meranti merah, red meranti (Indonesië), dark red seraya, red seraya, light red seraya, obar suluk (Sabah).
Botanische naam Lichtrode meranti voornamelijk: Shorea leprosula Miq., Shorea ovalis (Korth.) Blume, Shorea parvi-folia Dyer, Shorea sm/thiana Sym., Shorea spec div.
Donkerrode meranti voornamelijk: Shorea curtisii Dyer ex King, Shorea macrantha Brandis, Shorea ovata Dyer ex Brandis, Shorea paudflora King (nemesu = uitsluitend Sho­rea paudflora King). Shorea platyclados v. Slooten ex Foxw., Shorea singkawang Burck, Shorea spec. div.


Familie

Dipterocarpaceae.


Groeigebied

Zuidoost-Azië, voornamelijk Maleisië, Indonesië, Sabah, Sarawak.


Boombeschrijving

meranti stamHoogte 30-40 m, maximaal 70 m. De 25-30 m lange, gladde, goed cilindrische stam heeft een diameter van 0,5-0,9 m, maximaal 3 m. Aan de stamvoet zijn meestal wortelaanlopen aanwezig die, afhankelijk van de soort, kort en breed tot hoog en smal zijn. Zeer zware stammen zijn vaak hol of hebben een rot of sponzig hart.


Aanvoer

Gekantrecht hout, plaatmateriaal, halffabrikaten en eindproducten.


Duurzaamheid donkerrode meranti

Relatieve weerstand tegen schimmels Kernhout

Praktijkervaring en veldonderzoek:
NEN-EN 350-2 | 2-4,3-4*
Veldonderzoekmethode:
NEN-EN 252
Laboratoriumtest met grondcontact:
NEN-ENV807
Laboratoriumtest zonder grondcontact:
NEN-EN 113 | 2 (mits >500 kg/m3) (bovengronds)

*2-4 van rode meranti met een volumieke massa van 600-680-730 kg/m3 bij 12% vochtgehalte en 3-4 van rode meranti met een volumieke massa van 490-520-550 kg/m3 bij 12% vochtgehalte.

Volgens NEN-EN 350-2 wordt rode meranti, met een volumieke massa van ten minste 670 kg/m3 bij 12-17% vochtgehalte, geacht duurzaamheidsklasse 3 te zijn in contact met de grond. Door het grote aantal Shorea-soorten dat rode meranti kan leveren, waarvan elke soort een andere duurzaamheid en im-pregneerbaarheid heeft, is het moeilijk één classificatie te geven.

Door TNO uitgevoerde laboratoriumproeven hebben duidelijk gemaakt dat gedroogd rode meranti met een volumieke massa van 500 kg/m3 of meer weinig gevoelig is voor aantasting door de schimmelsoorten die verantwoordelijk zijn voor het in Nederland en België voorkomende houtrot in geveltimmerwerk. In België wordt als ondergrens 550 kg/m3 bij 12% vochtgehalte aangehouden

Relatieve weerstand tegen dierlijke organismen Termieten M.


Houtbeschrijving donkerrode meranti

De kleur van het kernhout varieert sterk van donkerrood tot licht roodbruin en van bleekroze tot rozerood. Aangezien diverse boomsoorten, ook van verschillende herkomst, van het geslacht Shorea rode meranti leveren, zijn kleurnuances en gewichtsverschillen in een partij hout altijd aanwezig. Het 20-50 mm brede spint is rozegrijs getint en duidelijk van het kernhout te onderscheiden. Door lichte kruisdraad kan kwartiers gezaagd hout een brede streeptekening vertonen. Op het houtoppervlak zijn soms witachtige lijntjes zichtbaar als gevolg van tangentiaal gerangschikte gomgangen die een witte inhoud kunnen hebben. Voor blank lakwerk zijn deze lijntjes geen bezwaar, omdat ze de lak absorberen en daardoor vrijwel onzichtbaar worden. Het hout heeft geen harsachtig karakter als bijvoorbeeld keruing. Zeer kleine wormgaatjes (pin holes), veroorzaakt door nathoutboorders, komen voor. In gezaagd en gedroogd hout bestaat echter geen gevaar voor verdergaande aantasting.


Draad

Recht, kruisdraad komt voor.


Nerf

Matig grof.
Volumieke massa (300 )640 (-860) kg/m3 bij 120/0 vochtgehalte, vers 750-950 kg/m3.


Werken

Gering.
Donkerrode meranti Krimp nat-12% rad. 2% tang. 4%. Krimpcoëfficiënt bij vochttraject 22-6% rad. 0,17% tang. 0,32o/o.
Lichtrode meranti
Krimp nat-12% rad. 1,7% tang. 4,2%. Krimpcoëfficiënt bij vochttraject 20-6% rad. 1,7% tang. 4,2%.


Drogen

Matig snel. Rode meranti is zonder veel moeilijkheden te drogen, waarbij weinig neiging tot vervorming optreedt. Er dient wel op enige variatie in het gedrag tussen de onderling zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden merantisoorten te worden gerekend.


Hardheid volgens Janka

Donkerrode meranti langsvlak 4150 N. Lichtrode meranti langsvlak 2650 N.

Bewerkbaarheid

Rode meranti is zowel met handgereedschap als met machines goed te bewerken. Er bestaat wel enige variatie tussen de soorten, maar de zwaarte van bewerken hangt voornamelijk af van de volumieke massa. Bij het schaven van kruisdradig hout moet de snijhoek 20° bedragen om opstaande vezels te voorkomen.


Spijkeren en schroeven

Goed.


Lijmen

Goed.


Buigen

Slecht.


Oppervlakafwerking

Goed.


Impregneerbaarheid

Kernhout 4v. Spint 2.


Bijzonderheden

Rode meranti wordt geleverd door enkele tientallen Shorea-soorten, waarbij donkerrode meranti en lichtrode meranti niet of soms zeer moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Verschillende factoren, waaronder kleur en gewicht, kunnen bij de zwaardere soorten lichtrode meranti overeenkomen met de lichtere soorten donkerrode meranti. Dus op bepaalde punten kunnen verschillende eigenschappen van beide houtsoorten en handelsonderscheidingen elkaar overlappen. Deze factoren hebben tot een gezamenlijke beschrijving onder de naam rode meranti geleid.


Kwaliteitseisen

Voor rode meranti is in 1989 een Nederlandse norm verschenen in de serie Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980); NEN 5483 Houtsoort rode meranti. Rode meranti is genoemd in de KVT, Kwaliteit van houten gevelelementen. Dit betekent dat met rode meranti kozijnen met KOMO-productcertificaat kunnen worden vervaardigd. Rode meranti is genoemd in de beoordelingsrichtlijn BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies. Rode Meranti voldoet aan de eisen genoemd in de beoordelingsrichtlijn
BRL 2902 Gelamineerd hout voorniet-dragende toepassingen.


Sterkteklasse

Rode meranti kwali­teitsklasse A/B NEN 5483 is ingedeeld in Sterkteklasse C20 (NEN 6760).